در حال نمایش 2 نتیجه

تور جنگل الیمستان

گیلار بازدید از جنگل سرسبز الیمستان

جنگل الیمستان, مازندران
1 روز
آذر

تور جنگل الیمستان

آخشیگان

الیمستان تلفیقی از مه و جنگل و آرامش است؛ مه غلیظ و جنگل های سرسبز و انبوه الیمستان که محل رویش گیاه ” الیما ” ست

جنگل الیمستان
1 روز
4/10