لوگو پارسیتو بزرگ

پارسیتو

پارسی تور حاصل همفکری و همکاری علاقمندان به مسافرت، طبیعت گردی و هیجان و علاقمندان و خبرگان حوزه تکنولوژی می باشد.

پارسیتو از بهار سال 1395 با تکیه بر فعالیت های دو گروه طراحی سایت و گردشگری، پایه ریزی و شروع به طراحی و توسعه خود را آغاز نموده و از بهمن ماه 1395 به صورت رسمی راه اندازی و اقدام به ثبت آگهی مربوط به تورهای آژانسهای مسافرتی برگزار کننده تور دارای مجوز در سایت نموده است.

این گروه بر اساس استانداردهای اخلاقی و رعایت اصول حرفه ای و احترام به مشتریان خود فعالیت می کند و تعهد به قوانین رسمی و فعالیت شفاف را در کلیه مراحل فعالیت رسمی خود سرلوحه قرار داده است.

پارسیتو یک گروه مستقل است که از همکاری و مشارکت مالی و حرفه ای دو شرکت شکل گرفته و بر اصول اخلاقی و حرفه ای کسب و کار و اصول اقتصادی و سودآوری متقابل پارسیتو، آژانس و گروه های گردشگری و مشتریان پایه گذاری شده است.

پارسیتو به هیچ گروه و نهاد دولتی یا نیمه دولتی در هیچ یک از کشورهای دنیا وابسته نیست و به منظور فعالیتهای گردشگری و گسترش خدمات گردشگری بصورت بین المللی فعالیت می نماید.

گروه پارسیتو همچنین غیرسیاسی و غیرمذهبی است و صرفا بر فعالیتهای گردشگری انتفاعی و اقتصادی با تکیه بر کسب ارزش افزوده برای مشتریان، آژانس و گروه های گردشگری و خود تمرکز دارد.

اصول کاری و ارزش های گروه پارسیتو

فعالیت پارسیتو تا زمانی ادامه خواهد داشت که :

کلیه فعالیت های گروه (مالی، اجرایی) کاملا قانونی و شفاف باشد.
مشتریان از خدمات پارسیتو راضی باشند،
اصول اخلاقی و انسانی در کلیه فعالیتهای پارسیتو رعایت شود.
سودآوری و منافع متقابل سه جانبه اول:مشتریان، دوم:آژانس ها و گروه های گردشگری و در آخر پارسیتو تامین شود.
کارکنان و همکاران پارسیتواز کار در این گروه لذت ببرند.