نمایش دادن همه 4 نتیجه

تور طبس دره کال جنی و طاق بند شاه عباسی

آفتاب کلوت در تور طبس پیاده روی در دره جن ها در کال جنی را تجربه کنید و دیداری داشته باشیم از آثار به یادماندنی طبس و طبیعت بی نظیر آن در طاق بند شاه عباسی و ازمیغان

طبس
۳/۵ روز
تهران

تور طبیعت گردی کال جنی و طبس

سفر پیشه سفر به کال جنی و نگین کویر ، طبس

طبس
۳/۵ روز
آذر

تور طبیعت گردی کال جنی و طبس

سفر پیشه سفر به کال جنی و نگین کویر ، طبس

طبس
۳/۵ روز
دی

تورطبس تا کال جنی

گیلار سفری پرخاطره وهیجان انگیز به طبس تا کال جنی

طبس, کال جنی
3 روز
آذر