کلوت های شهداد استان کرمان کلوت بزرگترین شهر کلوخی دنیا، در کویر لوت و در فاصله 40 کیلومتری شمال شرقی شهداد قرار دارد و بزرگترین عوارض طبیعی و کلوخی دنیا و نیز منحصر به فردترین عارضه کویر است و از دور به شهری بزرگ می ماند با ساختمان‌های کوتاه و بلند. این سرزمین رمزآلود که

کویر توران استان سمنان منطقه خارتوران (توران) در منتهي اليه شرق استان سمنان و در 250 كيلومتر ي جنوب شرق شهرستان شاهرود در مجاورت استان خراسان واقع شده است که به روستای اسب کشان آخرین روستای استان منتهی میگردد. خارتوران را آفریقای ایران لقب داده‌اند. ذخیره‌گاه زیست کره توران با مساحت 1،470،640 هکتار بزرگترین ذخیره