آب و هوا

ما در هوای بارانی، برفی، باد و سایر شرایط جوی که طبیعت برای ما محیا کنه تور رو برگزار خواهیم کرد.
ما برای ماجراجویی به تورهای طبیعت گردی خواهیم رفت.
ولی اگر آب و هوا بنا به هر دلیلی از طرف هواشناسی نا ایمن اعلام و گزارش بشه، تاریخ اعزام عوض خواهد شد و یا چند ساعت تور به تعویق خواهد افتاد.
حتما به شما اطلاع خواهیم داد.