دریاچه ارومیه ارومیه دریاچه ارومیه (نام قدیم: دریاچه رضاییه) بزرگترین سطح آبی کشور بوده که مابین دو استان آذربایجان غربی و شرقی قرار دارد . میانگین طول آن بطور تقریب 140 کیلومتر و پهنای ان بین 16 الی 63 کیلومتر متغیر است . وسعت دریاچه بر اساس عکس های ماهوارهای در سال 1990 معادل 5263

دهکده توریستی سبلان استان آذربایجان شرقی شهرستان نیر منطقه گردشگری سبلان که دهکده توریستی سبلان نیز نامیده می شود در منطقه ای به وسعت 110 هکتار در 5 کلیومتری غرب شهر نیر در جوار رودخانه بالقلو واقع شده است. این منطقه در بردارنده چندین دهنه آبگرم معدنی همچون برجلو –قینرجه- داش آلتی – قمیش تی