دشت آزو استان مازندران، روستای نوا بر دامنه‌های رشته کوه البرز و در نزدیکی قله با شکوه دماوند ، دهکده‌ای زیبا و پر از طراوت آرام گرفته است. نوا روستایی ست با آب و هوایسبک و پاک کوهستانی؛ پر است از چشمه سارهایی که از دل آن‌ها آبی زلال و خنک جاریست. تنفس هوا در