تنگه رازیانه ایلام استان ایلام جاده ایلام دره شهر  تنگه رازیانه  ،یکی از مناطق ژئوتوریسم در استان ایلام بوده و دارای طبیعت بی نظیریست . این اثر طبیعی در لیست ثبت آثار ملی طبیعی ایران قرار دارد.  این تنگه درهٔ باریک و ژرفی است که در منطقه‌ای سرسبز قرار گرفته است. در درون این تنگه