برج میلاد استان تهران شهر تهران برج میلاد تهران یکی از با عظمت ترین سازه های دنیاست این سرو سرافراز یک شاهکار ۳۴۵ متری است که ششمین برج بلند تلوزیونی و مخابراتی دنیاست و در جای جای خود نشانه هایی از معماری ایران زمین را جای داده است برج میلاد یکی از نشانه های پیشرفت