تنگه واشی استان تهران شهرستان فیروزکوه تنگه واشی یا تنگه ساواشی یکی از زیباترین تفریگاه های نزدیک تهران می باشد. این مکان دیدنی در فاصله ۱۷ کیلومتری از شهر فیروزکوه می باشد. برای رسیدن به تنگه واشی در کیلومتر ۲ جاده فیروزکوه به تهران توسط جاده فرعی به سمت روستای جلیزجند در ۹ کیلومتری جاده