تکیه معاون الملک کرمانشاه تکیه معاون الملک یکی از بناهای به جای مانده از دوره قاجاریه در کرمانشاه است که کاشی های منحصر به فردش آن را از دیگر تکایای ایران متمایز می کند . این بنا در بافت قدیم شهر ، در محله آبشوران قدیم و در خیابان شهید حـداد عادل واقع شـده  که