مجسمه پری دریایی  دانمارک,کپنهاگ این مجسمه یکی از جاذبه های گردشگری کپنهاگ میباشد.پری دریایی کوچک در اسکله لانگلین پیر میباشد. این مجسمه از برنز ساخته شده است. صد و بیست و سه سانتیمتر قد و صد و هفتاد و پنج کیلوگرم میباشد. این مجسمه از داستان پری دریایی کوچک، نوشته هانس کریستین اندرسون الهام گرفته

قلعه روزنبرگ دانمارک،کپنهاگ این قلعه یک بنای زیبای تاریخی و موزه ای جذاب از تاریخ فرهنگی میباشد. این قلعه همچنین مکان نگهداری برخی از بزرگترین گنجینه های فرهنگی دانمارک، جواهرات و تاج و تخت سلطنتی دانمارک محسوب میگردد. این قلعه بین سالهای 1634 – 1606 توسط پادشاه کریستین چهارم به عنوان یک تفریگاه سلطنتی طراحی