دیوار بزرگ چین کشور چین دیوار چین که حدود 2000 سال پیش ساخته شده، طولانی‌ترین ساخته دست بشر است. در حال حاضر طول دیوار بزرگ چین 6000 کیلومتر است. شاید باورکردنی نباشد اما بنا به اعتقاد عموم، طول اولیه دیوار چین 50000 کیلومتر بوده که در طی قرن‌ها و با تغییرات و خساراتی که به آن