چشمه فکجور دمکش استان گیلان شهرستان رودسر روستای فکجور اوشیان در ۵ کیلومتری بخش چابکسر قرار دارد. از جمله آثار زیبا و دیدنی این روستا چشمه دیدنی دمکش است. این چشمه در زیر درخت کهنسالی از گونه افرا از داخل گودالی بصورت گردابی بیرون می آید و گاهی چند ساعت یا حتی چند روز هم