قلعه روزنبرگ دانمارک،کپنهاگ این قلعه یک بنای زیبای تاریخی و موزه ای جذاب از تاریخ فرهنگی میباشد. این قلعه همچنین مکان نگهداری برخی از بزرگترین گنجینه های فرهنگی دانمارک، جواهرات و تاج و تخت سلطنتی دانمارک محسوب میگردد. این قلعه بین سالهای 1634 – 1606 توسط پادشاه کریستین چهارم به عنوان یک تفریگاه سلطنتی طراحی