کویر توران استان سمنان منطقه خارتوران (توران) در منتهي اليه شرق استان سمنان و در 250 كيلومتر ي جنوب شرق شهرستان شاهرود در مجاورت استان خراسان واقع شده است که به روستای اسب کشان آخرین روستای استان منتهی میگردد. خارتوران را آفریقای ایران لقب داده‌اند. ذخیره‌گاه زیست کره توران با مساحت 1،470،640 هکتار بزرگترین ذخیره