خیابان عرب  سنگاپور خیابان عرب سنگاپور یکی از قدیمی ترین و سنتی ترین خیابان های سنگاپور می باشد که مانند محله چینی ها محله عربها می باشد. که اکثر عربها به منطقه از سنگاپور می روند. این خیابان یکی از نقاط دیدنی سنگاپور است . و به نوعی یکی از مراکز خرید سنگاپور به حساب