برج طغرل استان تهران برج طغرل یادگار ۸۰۰ ساله ای از دوره ی سلجوقیان است که در شرق آرامگاه ابن بابویه در ری، استان تهران قرار دارد. این برج در سال ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی با شماره ۱۴۷ به ثبت رسیده است. مساحت برج طغرل در حدود ۴۸ متر مربع و حدود ۲۰ متر