روستای کریت خراسان جنوبی،طبس کریت (koret) نام روستایی است در 18 کیلومتری طبس امروزی و در مسیر طبس به دیهوک قرار دارد. در متون تاریخی و جغرافیایی به نامهای کرین و کری آمده است. کریت قدیم که سابقه ای بیش از 1500 سال دارد در زلزله 7.8 ریشتری سال  1357 هجری – شمسی  ویران شد

Call Jenny  کال جنی استان خراسان شهرستان طبس کال به معنی دره یا مسیر ایجاد شده به وسیله سیلاب ها و جریان آب می باشد. کال جنی یا دره جن ها دره ای است که در استان خراسان جنوبی، شمال طبس و در اطراف روستای ازمیغان، در امتداد خروجی قناتی که در نزدیکی آن وجود