غار دانیال شهرستان عباس آباد یکی از غارهای‌های آبی و رودخانه‌ای ایران است که در رشته کوه البرز قرار دارد. این غار از نظر موقعیت جغرافیایی در بخش سلمانشهر شهرستان عباس آباد واقع شده است. این غار در انتهای روستای دانیال قبل از شیب جاده فرعی می باشد مشخصات این غار عبارت است از : طول غار 2158 متر و