محلات استان مرکزی شهرستان محلات محلات سرزمینی کهن در استان مرکزی با چشمه های آبگرم و قطب گل و گیاه کشور است. باغات گل محلات در فصول مختلف گردشگران را به دیدن زیباترین جلوه ها دعوت می کند. شهرستان محلات 2 هزار و 79 کیلومتر مربع مساحت در جنوب شرقی استان مرکزی واقع شده، در