تله کابین گرنوبل فرانسه  تله کابین کابین گرنوبل که به نام بابلز (Bubbles) هم نامیده می شود، مسافران و بازدید کنندگان را به سفری .تماشایی از قلعه و استحکامات باستیل که در 19344 ایجاد شده اند می برد. این راهی سریع و آسان برای رسیدن به این مکان معروف و دیدنی است به طوری که خود