تابوت های آویزان

تابوت های آویزان

فیلیپین،سگادا

در سگادا ،شهری در فیلیپین مردم ترجیح می دهند پس از مرگ در این تابوت ها از این صخره ها آویزان باشند تا در خاک دفن گردند که البته اینهم آداب خاصی دارد .به این نحو که قبل از مردن این تابوت ها را از این صخره ها آویزان کرده و پس از مرگ، اطرافیان جنازه را درون تابوت جای می دهند که بیشتر اوقات باعث شکسته شدن استخوانهای مرده می شود و بعد از مدتی آنها را به درون غارها برده و آنجا می گذارند.

 

درباره نویسنده

client-photo-1
مهسا صادقی

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید