تیسفون عراق تیسفون نام یکی از پایتخت‌های باستانی ایران است و در کشور عراق امروزی قرار دارد. این شهر در دوران اشکانیان به عنوان پایتخت غربی ایران در منطقه میان‌ رودان بنا نهاده شد و در دوران ساسانی اهمیت خود را به عنوان مرکز قدرت سیاسی و اقتصادی حفظ کرد. پس از حمله اعراب به ایران،

کربلا کشور عراق کربلا از شهرهای زیارتی عراق و مقدس ترین و پراهمیت ترین شهر زیارتی نزد شیعیان است. اهمیت این شهر به دلیل شهادت امام حسین (ع) امام سوم شیعیان و یارانش و خانواده اش در واقعه عاشورا در ماه محرم سال 61 هجری قمری و وجود حرم امام حسین (ع) و حرم حضرت