آبشار لاتون (بارزار) آستارا استان گیلان آستارا آبشار لاتون بلندترین آبشار ایران در شهرستان آستارا، استان گیلان و در مرز استان اردبیل واقع است. این آبشار در 15 کیلومتری جنوب آستارا، شهر لوندویل، روستای کوته کومه جای گرفته است. این آبشار که در دامنه کوه اسپیناس قرار دارد دارای 105 متر ارتفاع است و به