شهر مالسسین ساحل شرقی دریاچه گاردا Malcesine       مالسسین واقع در ساحل شرقی دریاچه گاردا (Lake Garda)  یک تصویر شگفت انگیز که اغلب در کارت پستال‌ها دیده ایم. این در حالی است که در گذشته به این آرامی نبوده است. بر سر این بخش رومی‌ها با استروگوت‌ها و فرانک‌ها با ارتش ناپلئون مبارزه کرده‌اند.