دریاچه گهر استان لرستان منطقه اشترانکوه دریاچه گهر که به نگین زاگرس معروف است یک دریاچه کوهستانی می باشد. این دریاچه در میان رشته‌کوه اشترانکوه در استان لرستان قرار داشته و به سبب نداشتن راه ماشین رو تا حد زیادی از خرابی و آلودگی به دست انسان در امان مانده‌است. هر سال حدود ۷۰٬۰۰۰ گردشگر