پل مارنان

استان اصفهان

 پُل مارنان نام پلی در شهر  اصفهان واقع در خیابان مطهری وبین پل فلزی و پل وحید واقع شده است.

این پل در اصل ماربین نام داشته‌است که خود ماربین دیگرگون شده «مهربین» از فرهنگ اوستایی است و چون قرنها قبل از ظهور  زرتشت معبد مهرپرستان بر فراز کوهچه آتشگاه از تمام روستاهای اطراف آن مشاهده می‌شده استپل مارنان، در زمان شاه تهماسب اول صفوی به منظور تسهیل رفت و آمد ارامنه جلفا به اصفهان ساخته و در اواخر زمامداری شاه سلیمان توسط یکی از ارامنه جلفا تعمیر و بازسازی شد. این پل، راه ارتباطی اهالی لنجان و دستگرد با اصفهان و ساکنین ده ماربانان با عباس آباد و محله لنبان بوده و یکی از دروازه های شهر در دوره قاجار در جنب همین پل قرار داشته است. همچنین سقاخانه ای در ضلع شمالی پل وجود دارد. از دهانه شمال شرقی این پل، مادی نیاصرم به شهر هدایت میشده است. این پل که براساس زمانبندی تاریخی، قدیمیترین پل شهر اصفهان پس از پل شهرستان است، بر خالف آن، دارای تقسیمات کالبدی هندسی و منظم در سطح پلان و نماست. همچنین این بنا بر شالوده ای سنگی و در یک طبقه ساخته شده است. پی بنا به صورت شمعی وآب برهای دو طرف آن به صورت مدور بوده و کانه هایی در میان دهانه های بنا مشاهده میشود.

درباره نویسنده

client-photo-1
مهسا صادقی

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید