غار شاپور اول ساسانی

استان فارس شهر بیشاپور

شهر باستانی بیشاپور در استان فارس  به فاصله 12 کیلومتر از شهر کازرون به سوی شیراز ، قرار دارد. در نزدیکی بیشاپور دره زیبایی است که به آن تنگ چوگان می گویند. این دره توسط جاده آسفالته ای به روستای تنگ چوگان متصل می شود، از این روستا با زمانی حدود یک ساعت و نیم کوهپیمایی میتوان به دهانه غار رسید.

بر روی دیواره کوهی که دشت تنگ چوگان را به شکل نیم دایره در بر گرفته، غار شاپور زایش یافته است. دیوارههای ورودی آن پوشیده از نقش برجستههایی تراشیده شده بر روی سنگ هستند که هر یک بخشی از تاریخ دوره ساسانیان را به نشان می دهند. در سمت راست ورودی آثار قلعهای، به چشم میخورد که گویا محل نگهبانی از شهر بیشابور بوده ،. کف دره بستر رود شاپور می باشد که آب آن از طریق کانالهایی به داخل شهر انتقال می یافته است.

کوهی که غار درون آن است کانیهای زایش یافته ای دارد. طول دهانه غار 30 متر و ارتفاع آن 15 متر می باشد. قبل از ورود به درون غار در سمت چپ دخمهای است که بخشی از آن دست ساخته می باشد. حدود 10 متر بعد از ورودی غار مجسمه 7 متری شاپور اول ساسانی پدیدار می شود. غار از بخش های مختلفی تشکیل شده است: بخش اول نسبتاً هموار بوده و با طولی حدود 80 متر به لبه پرتگاهی منتهی میشود. دو طرف دیوارهای این بخش را حجاری و صاف، و گویا برای کندن نقش برجسته ها و یا نوشتن آماده کرده بودند که نیمه تمام مانده است و بر روی تاقچههای بزرگ آنها چیزی وجود ندارد. در سمت چپ انتهای این بخش دو آب انبار به فاصله 5/0 متر از هم در داخل سنگ کندهاند که عمق هر کدام حدود یک متر است و هر دو پلهای برای دسترسی به آب دارند. در این حوضها آبی که از سقف به کف غار میچکد جمع میشده و نیاز ساکنان را تأمین میکرده است. در سمت چپ آب انبارها یک آبشار سنگ زیبا و در پشت آن زیباترین چکیدههای بزرگ وجود دارند. برای ورود به انتهای غار باید از پرتگاه گذشته و با صعود از سربالایی گودال وارد دالان وسیع دیگری شد. در انتهای سمت چپ گودال، محلی مسطح وجود دارد که بخشی از آن ساخته دست بوده و گویا محل ذبح قربانی و اجرای مراسم است.

غار شاپور از غارهای تاریخی بسیار پراهمیت ایران می باشد. این غار احتمالاً قبل از دوران ساسانیان از مکانهای مذهبی و آیینی ساکنان آن منطقه بوده و مانند غار باباجابر و نیاسر مراسمی در آن جا برپا میشده است.

 

درباره نویسنده

client-photo-1
مهسا صادقی

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید