ارگ کریم خان  استان فارس شهر شیراز  ارگ کریمخان در مرکز شهر شیراز قرار دارد. این ارگ در دوره سلطنت سلسله زندیه ساخته شده است و پس از اینکه کریم خان زند شیراز را به عنوان پایتخت خود و این مکان را به عنوان مکان زندگی خود انتخاب نمود به ارگ کریمخان معروف شد. ارگ

آرامگاه کوروش کبیر استان فارس شهر پاسارگاد آرامگاه کوروش، مهم ترین اثر مجموعه ی پاسارگاد است؛ بنای آرامگاه، میان باغ های سلطنتی قرار داشته و از سنگ های عظیم که ارتفاع بعضی از آنها به هفت متر می‌رسد، بنا شده است. کوروش پانصد سال پیش از میلاد در آرامگاه خود در پاسارگاد دفن شد .

آبشار فدامی استان فارس شهرستان فدامی آبشار فدامی در 130 کیلومتری جنوب شرق داراب از دل کوه می جوشد اين آبشار در شهر فدامي، در منطقه فورگ (فرگ)  قرار دارد و هر ساله ميزبان تعداد زیادی از دوستداران طبيعت است. از وی‍ژگی های بارز آبشار فدامی وجود چهار نوع آب شور و شیرین و سرد